PROJECTS

Convention New City Street Landscape

Shenzhen, 2019

Jiangbeizui IFC

Chongqing, Coming Soon

Lotus Mountain Park

Shenzhen, Coming soon

Seafood Street Promenade

Shenzhen, 2020

Elevated Slow-Traffic System

Dongguan, 2020

Dameisha Boardwalk

Shenzhen, 2020

Yantian 19.5KM Broadwalk

Shenzhen, 22020

Song Gang River

Shenzhen, 2020

Four Square Park

Shenzhen, 2018

1891 Yangtze River

Chongqing, 2017

Haoxiang Park

Shenzhen, 2020

Tianchen Yuanzhu

Chengdu, 2018

Kaisa Golden Bay

Shenzhen, Coming Soon

SUNAC City

Kunming, 2018

Lakefront Community Park

chongqing , 2016

Bao'an Boulevard Urban Renew

Shenzhen, 2018

Yantian Banshan Park Belt

Shenzhen, 2020

Convention City Road

Shenzhen, 2019

Convention City Boulevard

Shenzhen, 2019

Shenyan Boulevard

Shenzhen, 2019

Vanke Jun-Yi

Chengdu, 2018

Convention City Park

Shenzhen, 2020

The Moon Mansion

Liuzhou, 2018

Pingluan Mountain Park

Shenzhen, Coming Soon

Dongguan Boulevard

Dongguan, 2020

Blossom Mansion

Chongqing, 2018

Blossom Mansion

Nanning, 2017

Guangxi EXPO

Hechi, 2017

FUN Planet

Kunming, 2018

Fly Town Lakeshore Hotel

Hubei, 2017

Tianyue Jialing

Chongqing, 2018

Sino-Arab Urban Axis

Yinchuan, 2016

North Lake

Chengdu, 2017

Rockway Island Urban Design

NYC Honorable Mention

Traditional Chinese Medical Hospital

Shenzhen,2019